Podmienky používania

Podmienky používania

Používaním webu zoznamator.sk a všetkých jeho služieb (Ďalej len „Zoznamator“) vyjadrujete súhlas s nasledujúcimi podmienkami: Nepoužívajte Zoznamator, ak máte menej ako 18 rokov. Ak máte menej ako 18 rokov, nepoužívajte ho. Neprenášajte nahotu, sexuálne nikoho neobťažujte, nezverejňujte súkromné informácie ostatných ľudí, nikoho neočierňujte alebo neohovárajte. Neporušujte práva duševného vlastníctva, nepoužívajte automatizované programy na začatie chatu alebo sa na Zoznamatore nesprávajte iným nevhodným alebo nezákonným spôsobom. Pochopte, že ľudské správanie je v zásade nekontrolovateľné, že ľudia, s ktorými sa stretnete na serveri Zoznamator, sa nemusia správať primerane a že oni sami sú zodpovední za svoje správanie. Použite webu Zoznamator je na svoje vlastné riziko.

Ak narazíte na niekoho, o kom máte pochyby, nepokračujte v konverzacií. Prístup na web Zoznamator vám môže byť odmietnutý z dôvodu nevhodného správania alebo z iného dôvodu.

ZOZNAMATOR SA POSKYTUJE TAK, AKO JE A POSKYTUJE SA BEZ ZÁRUKY, VÝSLOVNEJ ALEBO PREDPOKLADANEJ, A AJ BEZ ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝM ZÁKONOM POSKYTOVATEĽ ZOZNAMATOR.SK A AKÉKOĽVEK INEJ OSOBY ALEBO SUBJEKTU SPOJENÉHO S PREVÁDZKOU ZOZNAMATOR NIE JE ZODPOVEDNÝ ZA ŽIADNE PRIAME ALEBO NEPRIAME ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA ZOZNAMATORA AKÉHOKOĽVEK DRUHU.

Používaním „Zoznamatoru“ vyjadrujete súhlas s hore uvedeními podmienkami a preberáte plnú zodpovednosť za svoje činy.

Ochrany rodičovskej kontroly (ako napríklad počítačový hardvér, softvér alebo filtračné služby) sú komerčne dostupné, čo vám môže pomôcť pri obmedzení prístupu k materiálu, ktorý je škodlivý pre maloletých. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o týchto ochrane, informácie sú k dispozícii na https://www.connectsafely.org/controls/, ako aj na mnohých ďalších internetových stránkach, ktoré poskytujú informácie o tejto forme ochrany.

zoznamator.sk nie je moderovaný chat. Môžete sa stretnúť s ľudmi ktorý sa správaju nevhodne. Používaním zoznamator.sk preberáte plnú zodpovednosť za všetky svoje činy.